Aktuálně

Image

obnova Podmokel historické části Děčína
územní studie 2014
DSP ulice Prokopa Holého a Husovo náměstí 2016, autorský dozor od 2018

Image

účast v soutěži: revitalizace Karlova náměstí, 2018

Zahrada pro 100 dětí a 1 stonožku

koncepce rozvoje a obnovy areálu MŠ Na dlouhém lánu