Františkova alej

obnova historické cesty v krajině Mšena

Františkova alej vznikla z iniciativy přátel, studentů a rodiny Ing. Františka Smýkala, vynikajícího sadovníka, pedagoga, člověka který celý svůj život zasvětil zahradní a krajinářské architektuře, 20 let byl pedagogem na VOŠ Zahradnické v Mělníku.

Fragmenty staré úvozové cesty byly osázeny pestrou skladbou ovocných stromů a keřů. Procházkou po celé délce aleje se otevírají pohledy do krajiny a na město Mšeno. Alejí rovněž probíhá cyklistická trasa č. 6000. Stromy byly vysazovány postupně od roku 2010 a slavnostní otevření aleje se uskutečnilo v roce 2011. Všichni organizátoři a pomocníci se na tomto projektu podíleli dobrovolnicky.

Průběh aleje na mapě

 Video ze slavnostního otevření aleje (autor Ondřej Semotán)

Místo Mšeno
Zadavatel město Mšeno
Plocha délka 1,6 km
Projektová fáze studie, žádost o grant, autorský dozor, koordinace realizace
Rok 2010 - 2011
Fotograf Alena Makovcová
Článek v časopisu Zahrada - Park - Krajina (2010) Stáhnout