domov se zahradou

domov seniorů Chodov- koncepce péče, obnovy a rozvoje zahrad a exteriérů

“Podzim je druhé jaro, kdy se každý list stává květem.(Albert Camus) ”

Domov seniorů Chodov je rozsáhlým stavebním komplexem pro 260 klientů, stávající z několika budov, které na sebe různě navazují. Venkovní prostory jsou rozsáhlé, s různými charaktery a architektonickými hodnotami.

Vstupní část do objektu slouží jako vizitka. Uvádí klienty i návštěvníky domova. Měl by být jednoduchý, přehledný, velkorysý a vítající. Atrium je barevné, živé, komunikační a proměnlivé v jednotlivých ročních obdobích. Je to prostor pro kulturní a společenské vyžití. Zahrada parkového typu je klidnější, s dominující zelenou barvou. Slouží především k procházkám obyvatelů, k posezení ve stínu vzrostlých stromů, čtení. Nově tu je vybudována venkovní cvičebna. Budova „D“ je speciálním oddělením pro skupinu klientů s demenci a Alzheimerem, kteří vyžadují speciální péči a pozornost. Vznikne tu samostatná uzavřená zahrada, která nabídne klientům bezpečný prostor. V boční části jsou jednoduché předzahrádky doplněné o stromořadí. První úpravy již byly prováděny pod dozorem ta+. V roce 2017 byla vypracována koncepce celého areálu, následně v roce 2018 byla odevzdaná studie na část atrium a plán péče o celý areál. V současné době se pracuje na studii všech zbylých ploch areálu DS Chodov.

Místo Praha, Chodov
Zadavatel DS Chodov
Plocha 6 000 m2
Projektová fáze koncepce, studie, plán péče, odborné konzultace
Rok od 2017
Spolupráce Martin Kloda, Treewalker
Fotograf Alena Makovcová