krajina jako od Lady

Obnova a rozvoj krajinných struktur k. ú. obce Tehov na Říčansku

Obec Tehov Ladův kraj, 4 osady , okres Praha východ

1000 obyvatel . 8 km2

Tehov, malá obec v malebném Ladově kraji, zároveň aglomerací Prahy na Říčansku.

V návaznosti na vypracování návrhu a realizace výsadeb pro nový volnočasový areál obce nás vedení obce přizvalo ke spolupráci na dalších dílčích záměrech nejrůznějšího charakteru v celém katastru obce. Vedení obce má zcela jasnou strategii a cíle, rozvoj obce je umírněný, struktura krajiny, občanská vybavenost a veřejný prostor jsou prioritami.

Některé záměry vyžadují komplexní přípravu v mezioborovém týmu (příprava změny územního plánu), paralelně běží příprava jiných, rychle realizovatelných záměrů. Upřednostňují se jednoduché, ale rychle proveditelné konkrétní kroky před rozsáhlou projektovou dokumentací či nejasným výsledkem žádostí o grant. Postup je jednoduchý: vytyčí se možné cíle a priority pro daný rok, např. obnova cest v krajině či výsadba u nového hřiště. Vytvoří se jednoduchá skica analýzy a koncepce, zajistí správný výběr rostlin a ve vlastní režii s technickými službami i se zapojením občanů prakticky obratem v obci a její krajině vzniká mozaika jednoduchých přímých zlepšení, které jednou vytvoří fungující jednotný celek.

Proklik na projekt volnočasový areál Tehov

Místo K.Ú. Tehov
Zadavatel OÚ Tehov
Projektová fáze analýza, koncept, autorský dozor
Rok od 2021
Fotograf archív TA+