Ing. arch. Klára Concepcion, DiS.

vizitka

architektka, zástupkyně vedoucí ateliéru

Praxe
od 2017          FA ČVUT, ústav krajinářské tvorby – odborný asistent v atelieru Tilla Rehwaldta
od 2015          trevisan atelier+
2011-2012      RAP partners s.r.o., Ing. arch. Mojmír Ranný

Vzdělání
2015-2019      ČZA Mělník, VOŠ – dálkové studium, zahradní a krajinná tvorba
2008-2015     FA ČVUT – obor architektura a urbanismus, ateliery V. Sitty, V. Girsy, A. Navrátila a L. Tichého
2013-2015      FA ČVUT studijní modul krajinářská architektura
2011-2012       CEU Cardenal Herrera – Valencie, Španělsko – studijní pobyt

Členství
řádný člen SZKT – Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu

Kontakt
e-mail: kt-atelier@trevisan.cz
telefon: +420 777 33 68 74