odjakživa

“Je chvíle, která půlí krajinu. (Jan Skácel) ”

Zahrada se nachází ve vesničce Křenov s působivým krajinným rámcem Kokořínska. Je členěná na prostor dvora vymezený novostavbami obytného objektu a stodoly a na sad s původními ovocnými stromy, který se s širokým výhledem otevírá do luk - zahrada se tak přelévá do krajiny, kde je výhled uzavřen lesem a porostem na nábřeží potoka.

Cílem návrhu je dosáhnout plynulého prolnutí zahrady s půvabnou krajinou chráněné oblasti a pohodlné prostředí k pobývání s pokorou k tradiční podobě místní zahrady. Pro dosažení tohoto cíle je důležité zejména vizuální i fyzické propojení sadu s okolím, vzájemná návaznost prostorů a jasná definice ploch a dějů na nich.

Kompozice rostlinných prvků a užitkové zahrady pomáhá členit prostory pobytových ploch zahrady v návaznosti na různou denní i roční dobu, omezovat nežádoucí průhledy a naopak podporovat ty žádoucí. Výsledkem úprav je postupný optimální rozvoj stávajících ploch, umístění nových, zobytnění zahrady a prostor pro maximum venkovních aktivit pro obyvatele a časté návštěvy. K dosažení kýženého dojmu, že zde zahrada i dům byly ´Odjakživa´, je v návrhu využito i tradičního sortimentu, tvaru a barevnosti květů. Součástí návrhu byl také plán péče.

Místo Křenov, Kokořínsko
Plocha 2 590 m2
Projektová fáze : studie, postupná realizace a péče vč. autorského dozoru
Rok 2016
Fotograf Alena Makovcová