„Nenajdeš-li štěstí v zahradě, kde pak…“

Anthony Paul