„Básníkem se člověk rodí,
zahradníkem se stává.“

Jiří Hurta