„Objevím nový květ a všechno ostatní
mi najednou připadá nepodstatné…“

Catherine Michel Waber