„ Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“

Antoin de Saint-Exupéry