„Některé rostliny jsou spojeny tajnými svazky,
které se nemají trhat.“

Karl Foerster