já jsem cesta, pravda i život

obnova cesty a aleje z Jezevčí stezky do rokle Kačina

V okolí Mšenska a Kokořínka je velké množství turistických a cyklistických. Avšak jsou místa v krajině, kde tyto spojnice scházejí. Turisté pak musejí využívat jak pro pěší chůzi, tak i pro jízdu na kolech silnice. Jedním z příkladů úspěšně obnovené stezky je Františkova alej, kterou již dnes vede cyklotrasa a místní významná okružní Cinibulkova stezka, jenž vznikla už v roce 1946. Františkova alej je hojně navštěvována nejen místními lidmi, ale i návštěvníky Mšenska, Kokořínska a ze širokého okolí.

Studie řeší obnovení cesty jako smíšenou nepravidelnou alej s částečně oboustrannou výsadbou (v závislosti na šířce pozemku), s místními s průhledy na Vrátenskou horu, Babí důl, větrný mlýn Vrátno z druhé poloviny 19. století, bývalý kostel sv. Máří Magdaleny na Romanově. Vedoucí – průběžná řada stromů byla navržena na severozápadní straně cesty z důvodu ochrany návštěvníka proti převažujícímu větru a otevření pohledu na panorama.

Předpokládaná délka celého úseku k obnovení je cca 500 m. Cesta je tvořena pochozím travním pásem širokým 2,5m v celé své délce. Tento komunikační koridor je po jedné nebo obou stranách, v závislosti na šířce pozemku, doplněn travnatým pruhem s výsadbou ovocných dřevin. Spon výsadeb byl stanoven na 6 m a vychází z obvyklých poměrů v okolních alejích.  V hlavní – průběžné ose aleje je tento spon konstantní, pouze v místech, kde jsou navrženy akcenty v podobě výraznějších a vzrůstnějších stromů – třešní, bude spon lokálně odlišný.

Místo Mšeno
Zadavatel město Mšeno
Plocha délka cca 500m
Projektová fáze studie, dokumentace provedení stavby
Rok 2012
Spolupráce Ing. Markéta Pěšičková