Františkova alej

obnova historické cesty v krajině Mšena

Františkova alej vznikla z iniciativy přátel, studentů a rodiny Ing. Františka Smýkala, vynikajícího sadovníka, pedagoga, člověka který celý svůj život zasvětil zahradní a krajinářské architektuře, 20 let byl pedagogem na VOŠ Zahradnické v Mělníku.

Fragmenty staré úvozové cesty byly osázeny pestrou skladbou ovocných stromů a keřů. Procházkou po celé délce aleje se otevírají pohledy do krajiny a na město Mšeno. Stromy byly vysazovány postupně od roku 2010 a slavnostní otevření aleje se uskutečnilo v roce 2011.

Odkaz na video: Alej Mšeno
Odkaz: Zahrada-park-krajina

Místo Mšeno
Zadavatel město Mšeno
Projektová fáze studie, žádost o grant, autorský dozor, koordinace realizace
Rok 2010 - 2011
Fotograf Alena Makovcová