výběr dvou návrhů na Landscape festival Prague

Festival se snaží o osvětu a zviditelnění krajinářské architektury a veřejného prostoru jako takového. V roce 2018 náš ateliér postoupil do výběru projektů na realizaci. 

odkaz na zrealizovaný projekt