vila Pod Kesnerkou

návrh zahrady pro klienta

Pozemek s rodinným domem a zahradou se nachází ve vilové čtvrti z první poloviny dvacátého století, okolí tvoří vily situované převážně ve spodní části terasovitých zahrad, jejichž zadní hrana je ukončena lesním porostem. Území tak má potenciál poskytovat přiměřenou intimitu. Stávající zahrada s vilou je charakteristická nejen terasovitým uspořádáním s množstvím schodišť a opěrných zídek, ale také velkým počtem dochovaných prvků a objektů. Návrh reaguje také na v současnosti projektovanou přístavbu východního vstupu, nové garáže a rekonstrukce interiéru.

Koncept rozvíjí fenomén terasových ploch a ujasňuje náplň jednotlivých teras, která přímo vychází z předpokládaného převažujícího účelu a aktivit. Vzniká tak samostatná část předzahrádky směřující do ulice, dále terasa při domě, následně obývací pokoj v návaznosti na interiér hlavní bytové jednotky, ještě výše otevřená terasa se starou hruškou a konečně tajemná a stinná terasa lesní. Členění je umocněno stupňováním vegetačních forem od druhů typických pro vilové zahrady až po druhy lesních podrostů. Jednotlivé prostory a plochy spolu navzájem komunikují, naopak nežádoucí výhledy jsou eliminovány. Novým prvkem je vodní plocha při obytné terase.

Místo Praha 5
Plocha 672 m2
Projektová fáze studie
Rok 2018
Architektura návrh dostavby: Kois arch