zahrada pro 100 dětí a 1 stonožku

návrh zahrady pro mateřskou školku Na Dlouhém lánu

Řešené území je tvořeno zahradou mateřské školy v klidné části obytné čtvrti, z jižní strany lemovanou vzrostlou zelení při potoku. Školka o 4 třídách slouží 100 dětem, samotná budova MŠ je po kompletní rekonstrukci. V areálu se nachází prvky a vzrostlá zeleň různého stáří a kvality. Aktuální rozvržení funkcí a ploch a zónování odpovídá potřebám, cílem je pouze zahradu sjednotit a doplnit o přírodní akcent. Členění je založeno kromě provozních a optických aspektů také na usnadnění péče. K ověření závěrů průzkumů a analýz bylo využito i participace s dětmi a zaměstnanci za účelem nalezení nejvhodnějšího řešení pro vývoj dětí.

Dílčími tématy, která charakterizují jednotlivé plochy a místa v zahradě, jsou pak především první dojem a vstup na pozemek a do budovy spolu se stinným pásem při severní fasádě, které budou realizovány v první etapě. Dále pak dílna a její návaznost na exteriér, podpora stávající ovocné zahrady, sjednocení hlavní herní plochy a doplnění svahu v závěru zahrady o jednoduché herní prvky na šplhání a venkovní třídu. Divočinu s kutištěm při plotu k potoku vyváží volná centrální travnatá plocha. Mobiliář i prvky budou materiálově a barevně sjednoceny.

Místo Praha 6
Zadavatel MŠ Na Dlouhém lánu
Plocha 5 215 m2
Projektová fáze koncepce, realizační dokumentace na první etapu
Rok 2018