volnočasový park Tehov

úpravy kolem vznikajicího pumptracku, zasazení do okolní krajiny

Návrh výsadeb pro nově zakládaný volnočasový areál navázal na architektonickou studii atelieru Progres, která řeší nové využití ploch za obcí Tehov jako místo pro setkání místních obyvatel, plochu pro menší kulturní akce a zároveň prostor pro sportovní vyžití i tréninky hasičů, včetně mobiliáře a zázemí. Specifikem je zaměření na terénní cyklistiku – součástí areálu je také pumptrack a dráha pro biketrial.

Principy návrhu vegetačních ploch vychází z umístění areálu na okraji obce, z toho plynoucí návaznosti na krajinu a existující vegetační charaktery, jako vlhkomilný porost při potoku podél území, nebo mez na jeho opačném okraji. Hlavními motivy jsou jasná vazba a gradace hustoty vegetace od krajiny ke vsi a kompozice tvořená trojicí charakterů uspořádání stromořadí – louka – háj. Dále skrývání a nacházení průhledů a dominant - náhlé zjevení kostela, duboví bratři, mírně zastřený výhled do krajiny ze zázemí na svahu a naopak zakrytí okolní zástavby.

Realizaci obec zajišťovala svépomocí, proto byla většina prací prováděna nikoliv podle realizační dokumentace, ale pod autorským dozorem – částečně prostřednictvím dobrovolnických brigád a místních technických služeb.

Odkaz na studii
Video: Říčanské šlapačky 2019

Místo Tehov
Zadavatel obec Tehov
Plocha 1, 8 ha
Projektová fáze koncepce, autorský dozor
Rok 2018 - 2019
Spolupráce Progres architekti
Fotograf Alena Makovcová