ve stínu borovice

“Pod stromem i pohanova duše pookřeje. (P. O. Hviezdoslav) ”

Základem řešení je pojetí zahrady jako rozšíření domu, kdy se zahrada stává venkovním bytem s místnostmi různého účelu a pojetí. Stávající prvky jsou doplňovány o nové, které dotváří rozhraní a náplň jednotlivých pokojů. Cílem je vytvořit různorodý protipól vlastního domu.

Tématy k řešení pro dosažení tohoto cíle jsou zejména prostupnost, návaznost a rozhraní jednotlivých částí zahrady, zastínění a oslunění, výhledy, jejich ukončení, intimita a rozmístění prvků v souladu s životem na zahradě i v domě. Členění zahrady na místnosti s různým účelem umožní různé souběžné aktivity i na malém prostoru zahrady. Celá zahrada je průchozí a obchozí, průhledy k sousedům uzavírají stříhané živé ploty.

Vchod do domu je v rámci vstupní partie s průběžným záhonem zdůrazněn dvojicí stromů. Na hlavní pobytovou plochu lze projít stinným záhonem při severní fasádě, nebo užitkovou částí se záhony a ovocnými stromky na opačné straně domu. Velká terasa za domem v jeho celé šířce je pak uzlem mezi ním a zahradou, zároveň venkovní jídelnou a pobytovou plochou s bazénem. Prolnutí obývacího pokoje z interiéru do intimního kouta zahrady nabízí posezení ve stínu borovice nad terénními terasami.

Místo Zdiby
Plocha 638 m2
Projektová fáze studie, postupná realizace a péče vč. autorského dozoru – vstupní část
Rok 2016
Fotograf Alena Makovcová