městské korzo

obnova historické části Podmokel – etapa C, ulice Prokopa Holého a Husovo náměstí Děčín Podmokly

Území se nachází v historicky urbánním prostředí. Ulice P. Holého je dnes bez jakékoli stálé vegetace, dle historických fotografií díky oboustranné aleji kaštanů působila jako hlavní promenádní třída. Husovo náměstí, historicky rostlé s jeho centrálním objektem a k němu příslušícími sadovými úpravami, nepravidelnými vegetačními plochami starších trávníků s vzrostlými solitérními stromy s podsadbou keřů a keřových skupin. Podél fasád domů na bocích náměstí se dle historických fotografií nacházely jednotlivé stromy, dnes zůstal poslední kaštan na rozhraní chodníku a asfaltové ulice, zjevně po nedávném radikálním zásahu odstranění velkých kosterních větví.

Celkové řešení vegetace sadových úprav v řešeném území vychází z celkového konceptu Obnovy historické části Podmokel jako první realizovaná etapa. Ulice P. Holého a Husovo náměstí budou podtrženy jako zcela odlišné charaktery veřejných prostor.

Návrh vrací do ulice P. Holého charakter hlavní promenádní třídy úpravou dopravních vztahů, navrácením dlažeb a výsadbou oboustranné aleje nových stromů. Ulice získá zcela novou výsadbu stromů coby oboustranné aleje. Podélná osa výsadby je po celé délce ulice průchozí, vzdálenost stromů mezi sebou není pravidelná (podmíněno prostorovými možnostmi dopravy a sítí), avšak celkový počet stromů v řadě umožnuje dosažení působení aleje.

Husovo náměstí se konceptem vrací k dojmu a funkci náměstí. Pro lepší optické a provozní vazby, jakož i sociální kontrolu, budou odstraněny keřové skupiny a všechny vzrostlé stromy budou zachovány. V prostoru kořenových náběhů jsou nové kruhové výsadbové prostory, „rabata“, pro výsadbu trvalkové směsi vhodné stanovištně a charakterem do blízkosti kostela na historickém náměstí.

Odkaz na projekt na stránky re:architekti

Místo Podmokly
Zadavatel Město Děčín
Projektová fáze realizace, autorský dozor
Rok od roku 2017
Spolupráce Re:architekti, ...
Fotograf Alena Makovcová