srdce Smržovky

lesopark - obnova městského lesoparku ve Smržovce s Parkhotelem v centru

“Naděje má z buku křídla a srdce z dřeva lipového (Jan Skácel)”

Lesopark, jehož počátky lze datovat až do roku 1840, leží v centru města Smržovka v Jizerských horách. Ve výchozí situaci byl používán hlavně jako průchozí park, místo konání akcí a rekreační prostor v návaznosti na centrálně položený Parkhotel. Prvky původní kompozice sice byly ještě čitelné, ale dlouhodobě nedostatečná odborná péče a havarijní stav vybavení vedly ke snížené pobytové kvalitě.

Zadáním bylo vypracování dokumentu, který umožní městu systematickou péči a možnost území dále rozvíjet. Výsledná koncepce ctí rozměr architektonicko-historický, sociokulturní i ekologický. Odpovídá na vybrané otázky, jako jsou širší vztahy, obnova optických vazeb, možnosti charakterů ploch od lučních po lesní, cestní a parkovací systém, aktivity i konání větších akcí, obnova historických objektů, řešení odvodnění a pramenů, mobiliáře a herních ploch.

S filosofií minimálního zásahu a postupných kroků začal být v návaznosti na Koncepci lesopark upravován s cílem vrátit mu význam opravdového srdce Smržovky, které je užíváno radostí a opečováváno s láskou a úctou - živoucího centrálního prvku města s architektonickou minulostí, který však odpovídá potřebám současných uživatelů.

fotogalerie města Smržovka - fotografie prací v lesoparku
fotogalerie kulturně společenské akce Eurion, kde byla prezentována také Koncepce

Místo Smržovka
Zadavatel město Smržovka
Plocha 10 ha
Projektová fáze koncepce, odborný dozor péče, žádosti o dotace, odborné konzultace autorský dozor od 2017
Rok 2017, 2018
Spolupráce Ing. Květoslav Syrový - řešení dopravy
Fotograf Trevisan atelier +