prostor pro hry v přírodě

přírodní hřiště a volnočasové centrum při ulici Jamská, Praha – Kyje

“Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení(J. A. Komenský) ”

Lokalita s množstvím rodin s dětmi strádá nedostatkem míst pro trávení volného času i absencí přirozeného centra nebo zájmového bodu. Přírodní hřiště má umožnit dětem i jejich rodičům přiblížení nejen k řešenému území, ale k celé oblasti a zejména její přírodní složce a povzbudí je k trávení více volného času v místě bydliště. Herní prvky budou svou podobou i funkcí vycházet z přírodních procesů a zákonitostí, a tak je přibližovat návštěvníkům. Další vrstvou budou vyhlídkové body, odpočívadla a zázemí, které bude místo přizpůsobovat moderním potřebám, ale nijak nenaruší atmosféru.

Doplnění herních prvků, mobiliáře a pěšin a pročištění porostů zvýší sociální kontrolu a usnadní pohyb a orientaci v prostoru, který byl doposud velmi obtížně přístupný a nepřehledný, ovšem za zachování dostatečné části porostu pro uchování rovnováhy mezi člověkem kultivovanou plochou a prostředím, kde mohou i nadále spokojeně žít organismy, které jej doposud obývaly.

Nové objekty a mobiliář budou navrženy tak, aby v co největší míře podporovaly účel projektu jako přírodního hřiště – tvarosloví i materiálové zpracování bude respektovat zákonitosti a vlastnosti přirozených procesů. 

Místo Praha 14, Kyje
Zadavatel MČ Praha 14
Plocha 6 990 m2
Projektová fáze koncepce, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí
Rok 2016 - dosud
Spolupráce Peter Smetáček (užité umění), Jan Knížek (biolog), Jana Kožnarová (environmentální pedagožka)