přes Šibenec

studie obnovy historické cesty ze Mšena do Velkého Újezda

“Útulné městečko Mšeno - v háji ovocného stromoví rozložené - leží před vámi. - Přál bych vám viděti obrázek tento … (J. B. Cinibulk, vlastenec a propagátor turistiky na Kokořínsku)”

Obnova spočívá u části stávající cesty v návrhu klučení, ošetření stávající a dosadby nové vegetace.U části, kde byla cesta rozorána (zhruba druhá polovina cesty od Šibence do V. Újezda), bude cesta obnovena zcela. Založením travnaté cesty a novou výsadbou. Cesta vede od okrajů obou obcí kulturní krajinou.  Vede po hřbetu panoramatu vrchu Šibence a je spolu definujícím prvkem prvního dojmu Mšena z hlavního příjezdu od Mělníka.

Studie řeší i koncepci mobiliáře, cílové umístění atd. Předchází ji důkladná hist. rešerše a analýzy stávajícího stavu. Za účelem podání žádosti o dotace na grant je první krok realizace, tedy obnova vegetačních prvků, travnaté cesty a ošetření výsadby dřevin zpracována do prováděcí dokumentace a rozpočtu.

Cesta se nachází na k.ú. dvou obcí – k.ú. Mšeno a k.ú. Velký Újezd. Bylo tedy třeba shromáždit podklady a záměry obou obcí, jakož i zajistit provoz zemědělské techniky v rámci studie.

Cílem bylo při novém založení lineární výsadby o značné délce napříč velkoplošným lánem pole vytvoření rytmizace velikostí, druhů, sponů. Vznikne tak prvek zcela nový, ale nerušící v okolní krajině.
Na základě rešerší a terénních průzkumů byl zvolen systém rytmizace linie výsadby, aby se co nejvíce podobal pro region charakteristickým smíšeným ovocným alejovým výsadbám. Tato rytmizace musí také splňovat funkci orientačních bodů v krajině, ať už z dálkových pohledů, tak při procházení krajinou po obnovené cestě ve zvlněném terénu.

Celková délka stávající i obnovované cesty činí 2269m.

Místo Mšeno
Zadavatel město Mšeno
Plocha obnovovaná trasa dlouhá 1231m
Projektová fáze studie, dokumentace provedení stavby rozpočet, žádost o dotaci operačního programu životního prostředí
Rok 2013
Spolupráce Ing. Markéta Pěšičková