kde je vlastně centrum Děčína?

územní studie Podmokel

Ve městě se od nepaměti střetávají zájmy různých uživatelů, různých názorů, různých funkcí. Naším principem není jednotlivé zájmy oddělovat a následně je řešit ideálně. Tedy nenavrhujeme účelově automobilové ulice a jako protiklad pěší zóny. Naším cílem je najít kompromis všech zájmů a dějů, ne jejich separace.  V řešeném území revitalizací navrhujeme tradiční ulice, ze kterých nevyčleňujeme dopravu, pouze ji regulujeme a tím město nabízíme k užívání chodcům. Podobný přístup sledujeme i v návrhu městské zeleně. Nabízíme známé věci, vzbuzující povědomé pocity. Jsou-li jednoduché "věci" citlivě navrženy do souvislého celku, tak stačí. Objevujeme význam pojmů "stín pod stromem", "lavička na rohu".

Etapizace:

Za ideální řešení považujeme rozdělit jednotlivé etapy do ještě menších celků – například velikosti ulice od křižovatky ke křižovatce. Ulici na předem určený čas kompletně uzavřít, zrekonstruovat jak infrastrukturu, tak svršek parteru – obojí do všech důsledků. Efekt je jednoznačný. Vznikne-li kvalita, do které již není potřeba dále zasahovat, protože je komplexně dokončena, není tak složité navázat. Jako protiklad lze uvést běžnější praxi: v celé čtvrti se opraví dlažba. Efekt je znatelný, ale ne komplexní. Následně se v celé čtvrti vymění veřejné osvětlení. Při té příležitosti se poničí nová dlažba. Následně se v celé čtvrti revitalizuje zeleň a při té příležitosti… směr úvahy je zřetelný. Tedy: krok za krokem, část po části opravit město jako v po sobě následujících kompletně ukončených etapách – ideálně komplexní parter i technickou infrastrukturu.

Autorský tým:

re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid

Ida Chuchlíková

dopravní řešení - Květoslav Syrový

krajinářské řešení - Trevisan ateliér + / Jitka Trevisan

Odkaz na re:architekti

Místo Děčín
Zadavatel Město Děčín
Plocha 26 ha
Projektová fáze územní studie, architektonická studie
Rok 2015, 2018
Spolupráce re: architekti