a tak se dívat na vodu

Moderní rodinný dům na břehu rybníka, obklopen vegetaci a otevírající se směrem k vodě – největší hodnotě celého prostoru.

Zpevněné plochy z betonu a dřeva lemují dům a břeh rybníka. Vegetace odráží charakter jednotlivých částí zahrady, která je členěná samotným domem. Vjezd lemuje „lesní“ porost s borovicemi a původními vzrostlými dřevinami. Od vjezdu vedou chodníčky výsadbou do západního trávnatého atria s ovocnými dřevinami a kvetoucím záhonem. Na druhé straně, ve východním atriu, se nachází hlavní vchod a prostor pro parkování odcloněn výsadbou bambusů. Úzké průchody kolem domu z obou atrií jsou lemovány dřevěnou treláží s popínavými rostlinami, ve stejném duchu jako je fasáda domu, a směřují na hlavní terasu ve stínu plachty, s vířivkou a venkovní kuchyní. Hlavní výhled skrz perfektní trávník na vodní plochu, lemuje bambus, navozující efekt rákosí a květnatá louka se skupinkami dřevin. V louce, pod velkou borovicí, je zasazeno ohniště z velkých valounů, které zbyly z původní zahrady, stejně jako vzrostlé stromy, které dnes vytváří kostru zahrady. Na břeh rybníku dohlíží solitérní bříza, pod kterou dřevěné molo propojuje saunu na jedné straně, s kotvištěm na straně druhé.

atelier Momentura

Místo Holoubkov
Plocha 3290 m2
Projektová fáze studie, autorský dozor, plán péče
Rok 2018 - 2019
Spolupráce Ing. arch. Michal Rouha, Kejha-Suk zahradnické služby
Architektura atelier Momentura (Ing. arch. Michal Rouha)
Fotograf Zuzana Grečnárová