Boleslavská ulice

Regenerace Boleslavské ulice ve Mšeně

Původně holá ulice bez jedinného stromu se promělnila v městskou kvetoucí alej s podsadbou růží. Návrh řešil odtok dešťových vod, přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy. Výsadby pomohly zmírnit prašnost prostředí a zlepšit estetický dojem ulice. Mezi jednotlivými záhony jsou vybudovaná parkovací místa pro auta, vydlážděna přírodním kamenem.

Projekt získal ocenění Nadace Partnerství v soutěži “Cesty městy” v kategorii Veřejný prostor a doprava za nejlepší liniovou stavbu roku 2015. 

Boleslavská ulice je součástí městského průtahu. Dalšími projekty jsou Náměstí pro město (revitalizace historického jádra) a Mělnická je ta na Mělník (Regenerace Mělnické ulice).

Místo Mšeno
Zadavatel město Mšeno
Projektová fáze studie, autorský dozor
Spolupráce Ing. Arch.Marek Prchal Ing. Markéta Pešičková
Fotograf Alena Makovcová