Alainova věž v Rohanově oboře

návrh okolí věže, Lomnice

Návrh projektu Alainovy věže klade důraz na adekvátní řešení komponovaného okolí věže jako kulturní památky. Je žádoucí, aby věž spolu s okolím tvořila jednotný celek. Návrh pracuje s hlavními kompozičními pohledy a výhledy z věže do okolní krajiny a zachovává otevřenost prostranství louky bez rušivých elementů. Dále upravuje vodní prvky a přizpůsobuje řešené území požadavkům ochrany přírody a dnešním potřebám návštěvníků.

Adekvátní komponované okolí Alainovy věže jako kulturní památky, Věž + okolí = celek

- postupná obnova komponovaných míst po cestě z města k Alainově věži jako výletnímu cíli
- rozšíření současného řešeného území dle hist. podkladů
- dodržení – obnovení poměru stavby a otevřené louky

Interpretace historické stopy – co největší historická pravdivost

- zachování otevřeného prostranství louky bez rušivých elementů
- úprava bezprostředního okolí věže – obnova čedičové dlažby
- znázornění historického půdorysného řešení přímého okolí věže
- návrh vedení cest v historické stopě
- návrh vedení potoka a vody inspirovaný historickou stopou
- odstranění náletu, nebezpečných a nežádoucích dřevin v novém území, ošetření ponechaných dřevin

Obnova a záruka zachování hlavních kompozičních pohledů a výhledů

- obnovení a hlavně budoucí zajištění hlavního pohledu od věže směrem na jih vrch Zebín
- obnovení hlavní pohledové osy – na osu věže (vstupu) od jihu
- obnovení pohledu na věž při příchodu od severu

Přizpůsobení řešeného území dnešním potřebám návštěvníků

- návrh mobiliáře specificky pro tuto situaci navržený, ale nenápadný
- rozmístění mobiliáře mimo hlavní pohledy, výhledy a mimo hlavní louku, přemístění ohniště
- jednotlivé lavice s hlavními pohledy na věž
- pikniková místa – stůl a lavice, případně zastřešení

Přizpůsobení řešeného území požadavkům ochrana přírody

- dodržení, zachování a rozvoj stávajících přírodních hodnot
- dosažení vyšší biodiverzity nově založeného, netypicky monokulturního lučního porostu
- zjištění možností rozšíření biodiverzity (zachování stromů ke kácení jako bezpečná torza – mrtvé dřevo
- úprava vodních prvků jako samostatné téma, konzultace s hydroinženýrem
- navrácení vody do suchého koryta za cestou
- úprava břehu jezírka (zcela nově realizováno,v kompozici nikdy nebylo a návrh jej akceptuje)
- odstranění suchého koryta v prostoru louky?

Místo Lomnice
Zadavatel město Lomnice nad Popelkou
Plocha 7 450 m2
Projektová fáze koncept
Rok 2015