výstava PRAGUE: NEXT

říjen 2019

Odkaz na projekt “prostor pro hry v přírodě”, který prezentujeme na výstavě

Více informací o výstavě

Text organizátora výstavy "Letos bude věnován problematice dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, bydlení a architektonickému dědictví v našem hlavním městě. Připravovaná expozice Prague: Next proběhne ve dnech 24-27. října 2019 a bude mapovat současnost i budoucí vize rozvoje na území Prahy. Ukáže návštěvníkům, co hlavní město Praha a jeho jednotlivé městské části připravují, na co se mohou Pražané i návštěvníci Prahy v letošním roce a příštích letech. Část expozice se bude věnovat historickým souvislostem připomínajícím rozvoj Velké Prahy v letech 1918 až 1938 s všemi koncepcemi, plány a realizovanými i neuskutečněnými projekty. Vždyť Praze je 100 let.

Připravovaná expozice nabídne návštěvníkům také velmi atraktivní a důvtipnou podívanou. Všechny projekty budou rozloženy na ortofoto mapě Prahy v rozměrech 19×19 m. Do prostoru bude zakomponováno více než 60 LCD obrazovek, na kterých se budou promítat různé dokumenty, rozhovory s tvůrci projektů, architekty a stavebními inženýry. V zatemněném prostředí vystaveni síně Mánes budou umístěno obrovské množství projektoru, které doplní a originálně obohatí audiovizuální pohled na hlavní město."