studentská výstava - Ateliér krajinářské architektury FA ČVUT

Zimní semestr 2021/2022

Vedoucí atelieru  Ing. Jitka Trevisan a odborný asistent Ing. Tomáš Sklenář , DiS. zadali ateliérové práce studentům na FA ČVUT

Z A D Á N Í :

Místo: LIBEREC

Tématika: navrhování na rozmezí krajského města a krajiny, horské podmínky, říční krajina, ochrana přírody, průmyslové dědictví, přírodě blízká řešení pro obyvatele 21. stol.

Místo: nový lesopark a jeho návaznost, Liberec - Ruprechtice

Ve spolupráci s: statutární město Liberec , Odbor ekologie a veřejného prostoru a Kancelář architektury města

Zadání: Citlivá přeměna zalesněného pozemku v lesopark. Skloubení rekreačně-sportovně-edukačního využití s podporou ochrany přírody. Lesní porosty, louky, tůně, potok, skály.

Odkaz na online galerii studentské výstavy