náměstí ve Mšeně se účastní soutěže o stavbu čtvrtstoletí

červen 2019

Revitalizace městského jádra ve Mšeně

Rekonstrukce

Datum zahájení: 01. 05. 2011

Datum dokončení: 1. 10. 2014

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

ing. arch. Marek Prchal

Autor

Marek Prchal, Markéta Pešičková, Jitka Trevisan

Projektant

CR PROJECT, s.r.o.

Dodavatel

H-INTES, s.r.o.

Investor

ROP Střední Čechy a Město Mšeno

Popis stavby

Projekt revitalizace řešil celkovou obnovu nejvýznamnějších veřejných prostranství v centru Mšena - Náměstí Míru a ulic Masarykovy a Na Skaličkách. Řešení území je podstatnou částí městké památkové zóny a jeho celková rozloha činí cca 10 300 m2. Projekt byl realizován postupně v letech 2008 - 2014. Došlo k zásadní změně původního dopravního řešení. Veškeré plochy byly překomponovány tak, aby bylo maximum plochy navráceno pěším a území bylo opět volně a bezbariérově průchozí. Realizo na byla kompletní obnova všech povrchů ploch, původní nevyhovující povrchy byly nahrazeny trvanlivými kamennými dlažbami, na chodnících byly obnoveny původní mozaikové vzory, před každým domem jiný. Založena byla zcela nová kompozice prostorového uspořádání - k baroknímu sousoší panny Marie přibyla nová kašna a vysázen byl nový lipový bosket, rámující hlavní pěší prostor ostrova. Realizována byla také kompletní obnova inženýrských sítí, prostor byl vybaven novým městským mobiliářem a veřejným osvětlením.

Příběh stavby

Příběh obnovy městského jádra začíná v roce 2008. Na jeho počátku bylo "věkem znavené, dopravou zotročené a poněkud zpustlé srdce" města Mšena. Prostor obklopený krásnými letitými domy, chráněný jako městská památková zóna, avšak zcela zotročený dopravou. To nejdůležitější, co bylo nutné udělat, bylo vrátit lidem "dopravou ukradený" veřejný prostor a dát jim opět možnost v centru města žít společný městský život, volně a bezpečně se procházet, moci na svém hlavním náměstí uspořádat slavnost, koncert, výstavu, trh... Čas ukazuje, že snaha a úsilí do věci vložené nebyly marné a "srdce" opět bije v plné síle! Proměna prostoru byla razantní, každý z domů má dnes před sebou jiný kamenný koberec z mozaiky, na vozovky se vrátila původní čedičová dlažba. Nově vysázená kompozice stromů již začíná nabírat na síle a prostor se tak stále mění a zraje jako víno. Nejvíce se o této proměně dozvíte, když ji spatříte na vlastní oči. Šťastnou cestu!

Poloha stavby

Adresa

Náměstí Míru, Mšeno