první etapa, výsadby v ulici Prokopa Holého v Děčíně

Únor 2019