Výstava studentských projektů Ateliér krajinářské architektury Trevisan/Sklenář FA ČVUT v Praze, letní semestr 2022

29.6.2022

Letní semestr 2022

Z A D Á N Í A: 

Místo: Praha

Tématika: HŘBITOV JE MÍSTO PRO ŽIVÉ , HROBY OSOBNOSTÍ JAKO NOVÁ POUTNÍ MÍSTA

Místo: HŘBITOV MALVAZINKY - JIH, PRAHA 5 - SMÍCHOV

Ve spolupráci: SPH Správa pražských hřbitovů, Samospráva MČ Praha 5

Zadání: 

 • Ztvárnění prostoru pro moderní způsob pohřbívání a uctívaní
 • Zapojení do života městské části a do MZI
 • Adaptace vstupních prostor
 • Navrhování v kulturní památce
 • prostupnost území, návaznost na širší okolí
 • Hroby významných osobností jako nová poutní místa
 • Nové kolumbárium

Z A D Á N Í B:

Tématika: KAMPUS 2050  v krajině města, skal a řeky

Místo: KAMPUS FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY, PRAHA 8 - LIBEŇ

Zadání:

 • Živý kampus pro studenty a zaměstnance
 • Kampus jako nová identita v území
 • Kampus jako součást MČ a města
 • Kampus jako součást akademického života Prahy
 • Kontext současné architektury (vítěz Národní cenu za architekturu 2021)
 • Vazba centrum, vazba na Vltavu a její historickou stopu Příroda a biodiverzita - navazující hodnoty ochrany přírody a krajiny

Odkaz na online galerii studentské výstavy