workshop - záchrana starých ovocných odrůd Kokořínska od 2000

odebírání roubů a lokalizace starých odrůd 2015

Atelier společně s Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí se rozhodl zachránit původní odrůdy třešní na Mšensku a Kokořínsku. Snaží se odrůdy lokalizovat, rozmnožovat a vracet zpět do kulturní krajiny. Snaží se je také propagovat, vyzdvihovat a tím zvyšovat jejich oblíbenost. Od místních starousedlíků jsme zjišťovali, co a kde se zde pěstovalo. V terénu pak místní odrůdy nalezli a označili. Mšeno, jako třešňový kraj, mělo několik místních odrůd třešní, na které se téměř zapomnělo.

Do této doby se podařilo se nalézt a určit odrůdy Mšenská Jánovka a Perla z Bezdězu a v létě 2014 další dvě ztracené odrůdy Mšenská žlutka a třešeň Hradská.

 spolupráce s:

CHKO Kokořínsko   

Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí

Mšenské svatojánské třešňování

určování starých odrůd a jejich lokalizace

výstava plodů a dokumentů na téma třešně na Mšensku

2014

určování odrůd třešní v terénu s odborníky:

Ing. Zdenka Koberová CHKO Železné hory, specialistka na určování odrůd peckovin

Ing. Martin Lípa, ekocentrum meluzina

Ing. DiS. Slávek Valda, CHKO Kokořínsko

nalezené staré odrůdy Mšenka:

Mšenská Jánovka, Perla Bezdězu, Mšenská Žlutka

Karešova, Kaštanka,Troprichterova, Chrupka Napoleonova - Lauermannova, Hedelfingerská, Thurn Taxis, Annonayská, Donissenova, Lyonská, Ramon Oliva, Vlasačka, Uherka, Hedelfingerká

napsali o nás:

mělnický deník

českolipský deník

Záchrana starých odrůd ovocných dřevin

aktivity za účelem záchrany starých a osvědčených ovocných odrůd Kokořínska od 2007

registrace a uznání odrůdy Mšenská Jánovka a Perla z Bezdězu, 2013

odebírání roubů a lokalizace starých odrůd, 2014

na jaře 2013 se konečně podařilo registrovat odrůdy krajových třešní Mšenská Jánovka a Perla Bezdězu

nyní je již úspěšně naroubováno přes dvacet stromků třešně Mšenská Jánovka, které se na podzim začnou vysazovat do krajiny kolem Mšena

 rešerše mapování stávajících stromů

odebírání roubů

zapěstování ve specializovaných ovocných školkách

 odrůdy třešní: Mšenská Jánovka, Perla z Bezdězu, ...

odrůdy jabloní: Gravštínské červené, Starkinson, ...

 spolupráce:

Ovocná školka Bojkovice – Radim Pešek (staré odrůdy)  

CHKO Kokořínsko

Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí

 napsali o nás:

mělnický deník

českolipský deník

Jánovka Mšenská

záchrana staré krajové odrůdy třešní

od 2007

spolu s: Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, o.s.

Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí

Trevisan atelier+ spolu s Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí, o.s. se společnými silami snaží vrátit do krajiny Mšena dříve hojně pěstovanou krajovou odrůdu Jánovku Mšenskou.

 Jánovka (tmavá srdcovka) má velmi pestrou historii na Mšensku, kde vyrostla jako nahodilý semenáček v blízkosti kostela sv. Jana a odtud také její název „Jánovka“. V současné době však došlo k jejímu úbytku až ohrožení výskytu v její původní domovině.

"Jánovka poroste, ... Za pár let bude Mšeno, zase jako za dřívějších časů, obklopeno milirdami bílých kvítků třešní. Alespoň si to přeju..." Jiří Říha (Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, o.s.)

„V okolí mšenském pěstované ´Jánovky´, jimž veškerou pozornost věnovati dlužno, obdržely jméno od kostela sv. Jana, v jehož blízkosti původní strom vyrostl. V sedmnáctém století vyrostl na obecním pozemku u hřbitova kostela toho, vedle kostnice, kde nyní škola stojí, z pohozené pecky třešňový strom, jehož ovoce neobyčejnou velikostí a sladkostí se vyznamenávalo a pozornost všech obyvatelů k sobě obrátilo. Bylo divné, kterak možno, že strom planý, tak výborné ovoce rodí, i byla učiněna zkouška štěpováním na strom jiný u téhož kostela rostoucí, která se též dobře zdařila; třešně z těchto stromů byly velmi vzácné a větším dílem jen zvláštním osobám darem posílány. Když výbornost těch třešní se osvědčila, počalo se mnoho stromů z těchto štěpovati. Každý se ptal jen po ´svatojánských´a chtěl rouby jen z těchto dostati.“ Říha, J. (1937): České ovoce – třešně, višně, slívy a švestky, Díl II. Unie, Praha.