vedení a oponentury závěrečných studentských prací

diplomové práce

bakalářské práce

semestrální práce

·         České vysoké učení technické v Praze, fakulta architektury a urbanismu

·         Mendlova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

·         Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

·         Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů

·         Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, vysoká škola Wädenswill Švýcarsko