působení na fakultě architektury ČVÚT v Praze

Klára Concepcion působí od roku 2017 jako odborný asistent Ateliéru Rehwald

odkaz na web FA ČVÚT

Jitka Trevisan povede na fakultě vlastní atelier od září 2020

odkaz na FA ČVÚT