profil na portálu Architektky

Jitka Trevisan byla oslovena komunitou Architektky k představení své práce a zodpovědění otázek:

( Architektky je jediná komunita v ČR, která spojuje ženy působící v oblasti stavební kultury.)

1/ Čemu by se podle Vás měla v současné architektonické praxi věnovat větší pozornost?

Mezioborové spolupráci. Jednoznačně. A pokoře k tomu, co bylo vytvořeno před námi. At’ už předky, kolegy, uživateli, a hlavně přírodou.

2/ Myslíte, že mají ženy v architektuře specifickou cestu? Proč?

Ano. Nelehkou. Protože děláme jednu z profesí, která byla staletí převážně mužskou doménou.

3/ Máte nějakou radu či tip pro ostatní architektky a architekty?

Trénujme umění dialogu a tolerance k jinakosti. Vzájemný respekt mezi všemi lidmi a ke všemu živému. Jsme součástí jednoho však neustále se proměňujícího celku. Dovolme sobě a druhým právo na omyl i změnu názoru.

Odkaz na  profil na instagramu Architektky