článek Péče a rozvoj kulturního dědictví

Shrnutí konference Odkaz zahradního architekta Františka Thomayera24. - 25. března 2009 v Praze

vydalo: Národní zemědělské muzeum Praha v rámci konference při příležitosti 70. výročí úmrtí Františka Thomayera, 2009
ISBN 978-80-86874-14-2, ISSN 0862-8483

"Zájem a informovanost o tvorbě, působení a významu osobností jako byl František Thomayer (3. 3. 1856 Trhanov - 18. 2. 1938 Praha), jakož i dalších odborníků české zahradní kultury, během celospolečenským proměn z různých důvodů upadal. Dalo by se říci, že povědomí a z něj vyplývající zodpovědný přístup – a to i u širší odborné veřejnosti – se pomalu vytrácelo, protože nebylo dostatečně pěstováno. František Thomayer, byl osobou velmi pracovitou, mezinárodně uznávanou, všeobecně vzdělanou, se zahraniční praxí, širokým odborným a celospolečenským záběrem ale i vlastním názorem."

Odkaz na aktivitu: Odkaz zahradního architekta Františka Thomayera

Shrnutí konference Odkaz zahradního architekta Fr. Thomayera Stáhnout