článek Optimalizace trvalkových výsadeb ve veřejné zeleni

odborný článek v časopise Zahrada park krajina 6/2004

výzkumný úkol Vysoké školy Wädenswil (HSW), Švýcarsko

Dynamika, vývoj, pohyb a čas jsou hlavními příznaky živého světa, života samého. Trvalky jsou rostliny, které tyto vlastnosti ve zvláštní míře zosobňují. I díky těmto vlastnostem si u projektantů i u zahradníků vysloužily špatnou pověst. Trvalkové výsadby nevyčkají ani chvilku v původním stavu, podléhají rytmu ročních období, vegetačním výkyvům, jsou nevyzpytatelné, vymykají se a jsou náročné na péči, zkrátka a dobře jsou obtížné. Péče o ně se často mění v beznadějný boj proti přirozenému sklonu společenství trvalek neustále se proměňovat. A tak projektanti raději sahají po klidnějších, přizpůsobenějších zástupcích pozdějších stupňů sukcese, dřevinám. Proč ale nepřijmout toto vyzvání a nezabývat se „nepohodlností“ trvalek a tyto jejich vlastnosti studovat a pozitivně jich využívat?

ISSN 1211-1678

optimalizace trvalkových výsadeb Stáhnout