konference: odkaz zahradního architekta Františka Thomayera, Jitka Trevisan členem organizačního týmu

organizace a odborná garance konference při příležitosti 70. výročí úmrtí Františka Thomayera 2009

pořadatel: ČZU, FAPPZ + NZM + SZKT

ČZU - Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

NZM - Národní zemědělská muzeum

SZKT - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení

Konference byla pořádána při příležitosti 70. výročí úmrtí významného českého zahradního architekta Františka Thomayera (1856- 1938), v kontextu výstavy pořádané k tomuto výročí v Národním zemědělském muzeu Praha (NZM), kde je spravována jeho osobní pozůstalost a rozsáhlý projekční archiv. Péčí Národního zemědělského muzea Praha tak byl zpřístupněn velmi rozsáhlý materiál a dokumentace jeho prací, který představuje badatelskou základnu pro interpretaci jeho autorské tvorby. Cílem pořádané konference bylo připomenout dílo F. Thomayera, ale především v mezioborové diskusi hledat způsoby jak nacházet cesty v procesu obnovy dnes již stoletých parkových ploch, které se stali součásti našich měst, hledat principy obnovy památkově chráněných, hledat způsoby jak tyto parkové plochy zachovat v současném životním prostoru, jaké jsou rámce jejich nové interpretace, jak je tvořit a rozvíjet s respektem vůči hodnotám trvalým ale s ohledem na nároky současného života v nich.

plakát ke konferenci Stáhnout
info o konferenci Stáhnout