nova et vetera Vyšehrad 3. místo

soutěž o koncepční studii parků NKP Vyšehrad - 3. místo

Vyšehrad je výjimečné místo, které je dlouhodobě pečlivě spravováno. Užívají si je místní obyvatelé, návštěvníci z celé Prahy, občané celé ČR i turisté ze zahraničí.

Nenabízíme radikální změny. Čteme současnost i historii Vyšehradu a jednotlivá prostředí a prvky lépe artikulujeme a propojujeme. Dáváme prostředí Vyšehradu celkový rámec, hierarchii a různou „slavnostnost“. Jako hlavní zdůrazňujeme „Vyšehradský kříž“ a především spojnici sv. Martina a sv. Petra a Pavla. Zlatou cestu se slavnostní dlažbou. Proto návrhem úpravy nivelety okolo sv. Martina a čištěním prostoru před sv. Petrem a Pavlem podtrhujeme tato hlavní náměstí. Pro Akropoli doporučujeme zvýraznit její historii, nálezy a velkorysost měřítka prostoru. Zpříjemňujeme a propojujeme Vyhlídkovou cestu po hradbách, doplňujeme spojnice, otevíráme málo přístupné části, upřesňujeme funkce bastionů a navrhujeme příjemná a měřítkově adekvátní neformální sezení. Usměrňujeme dopravu a parkování, rušíme průjezdnost a upřednostňujeme chodce. Sjednocujeme pěší spojnice mezi těmito třemi úrovněmi cest. Navrhujeme úpravy schodů a nová propojení při Cihelné bráně, které ji zpříjemní a zesrozumitelní prostor pro příchozí. Hledáme místo pro Muzeum Vyšehradu. Navrhujeme vnější obchozí cestu a staronové přístupy na Vyšehrad od Výtoně a z Nuslí. Zpřehledňujeme přístup od metra. Doporučujeme místa pro aktivity mimo hlavní pevnost. Přinášíme návrh výtvarných intervencí a informačního systému. Navrhujeme koncept vegetace a nakládání se srážkovou vodou s vědomím adaptace na klimatickou změnu. Podtrhujeme atmosféru „posvátného háje“; klidného pohybu pod stromy. Úpravou managementu podporujeme rozdíl v obytnosti travnatých ploch. Jemnými neinvazivními úpravami vracíme hlavní siluetu, panoramatické výhledy a přirozenou orientaci v areálu. Preferujeme dožití před kácením. Korekturami kompozice a dosadbami podtrhujeme charaktery jednotlivých prostředí.

Předpokládáme, že usměrňování prostředí Vyšehradu je velmi dlouhodobá věc, proto náš návrh předpokládá postupné, samostatně proveditelné a funkční úpravy, které ale jsou podřízeny celkové koncepci.

autor textu: Petr Lešek, Projektil architekti

Stupeň: soutěž – koncepční studie

Umístění: 3. místo

Autorský tým: Projektil architekti, Jitka Trevisan, Klára Concepcion

Rok zpracování: 2019