architektonicko-urbanistická soutěž lesopark V Zátiší

rok konání 2014

Jitka Trevisan místopředsedkyně poroty.

vyhlašovatel: Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 38901 Vodňany; zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Viktor Blaščák, starosta městaPředmětem soutěže je navrhnout způsob, jakým ze zpustlého lesoparku V Zátiší vytvořit celoroční cíl Vodňanských, studentů rybářských i středních škol a výletníků z širokého okolí, jak z lesoparku vytvořit jeviště a kulisu nedělního odpoledne stejně jako slavnostního výlovu rybníků, tedy jak ze Zátiší vytvořit plnohodnotnou součást města Vodňany.

katalog soutěže

článek o soutěži na stránkách Nadace proměny

výsledky soutěže na stránkách ČKA

Trevisan_hodnocení podaných návrhů Stáhnout