soutěž JEZERO MILADA

Dvoufázová užší krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž o návrh.

18/06/2020  rozhovor  s Jitkou Trevisan pro Ústecký deník  

Slavnostní zahájení 08/06/2020

Předmětem soutěže bude nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo:

-       které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám,

-       vhodné pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport s kvalitním zázemím, vybavením, místo, které zvýší kvalitu života obyvatel okolních sídel a bude lákat k pobytu i přespolní návštěvníky,

-       které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, vhodně doplní jejich občanskou vybavenost, v odůvodněných případech i plochy pro bydlení, naváže na jejich zastavěné území a přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Jezero Milada a jeho okolí vzniklo rekultivací bývalého povrchového dolu Chabařovice, který v 70 letech minulého století násilně vyrval území krajině a lidem, kteří v ní žili. Dnes je území navraceno zpět krajině i obyvatelům okolních sídel.

Dvoufázová užší  krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž o návrh.

odkaz na web soutěže

Vyhlášení soutěže je plánováno na červen 2020.

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2020

Vyhlašovatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Organizátor

ONplan lab, s. r. o.

odkaz na web ČKA

Rozhovor s Jitkou Trevisan pro Ústecký Deník Stáhnout