přednáška na konferenci impuls = park

přednáška: krajinářská architektura a průmyslové dědictví Švýcarsko

5. mezinárodního bienále Industriální stopy, Praha 2009

průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, mezinárodní konference

pořadatel: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Národním památkovým ústavem, Ekotechnickým museem a British Councilem, pod záštitou ministra kultury České republiky a za finanční podpory Visagrádského fondu

Industriální stopy

temporary = Lausanne

identity = Winterthur

all incl. = Zuerich