ideová architektonicko-urbanistická soutěž náměstí Karla IV. Mělník

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu na revitalizaci Náměstí Karla IV. v Mělníku. Důraz měl být kladen na prostorové řešení náměstí včetně dopravních podmínek a  spojení - synergii s Náměstím Míru, s cílem znovuoživení celé lokality středu města.

Spoluautor: re:architekti