vernisáž Manuál a Katalog pražských hřbitovů

Ing. Jitka trevisan se podílela na tvorbě KATALOGU PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

Na území hlavního města Prahy se nachází 84 hřbitovů o celkové ploše více než 170 hektarů. Jejich správa je rozdělena mezi městské části, církve a většina spadá pod městskou organizaci Správa pražských hřbitovů (SPH). Vedle rozlehlých nekropolí jsou to i hřbitovy lokálního charakteru, kromě hřbitovů zdánlivě bezvýznamných i místa paměti národního významu. Manuál tvorby veřejných prostranství pro pražské hřbitovy, který má být jakýmsi návodem, jak hřbitovy rozvíjet a pečovat o ně.

Odkaz na MANUÁL PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

Odkaz na KATALOG PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

KATALOG PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

autorský tým:

Karolína Plášková, urbanistka, koordinátorka projektu

Jitka Trevisan, krajinářská architektka, pasportizace

Lukáš Carda, stavební inženýr, pasportizace

Filip Ditrich, konzultant, autor původní verze manuálu

Kristina Ullmannová, garantka projektu

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2020

ISBN 978-80-88377-36-8

MANUÁL PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

1. vydání /

IPR/SDM/KVP, Praha, 2021

plug-in - Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

ISBN 978-80-88377-37-5 (PDF)

ISBN 978-80-88377-38-2