článek v mezinárodním časopise European Spatial Research and Policy, Jitka Trevisan

ochrana dědictví versus individuální zájmy v postsocialistické zemi: případ Mšena, Česká republika Volume 21 (2014) No. 2

autoři: Vojta Novotný, Alena Wranová, Jitka Trevisan

Velké investice jsou běžně považovány za hlavní nebezpečí pro městské dědictví. Opatření zaměřená na udržení dědictví se tak tradičně zaměřují na řízení investic do uctivých způsobů rozvoje nemovitostí. Většina českého kulturního dědictví se však nachází ve městech a vesnicích, které čelí spíše ekonomickému úpadku. Ztráty předmětů dědictví na těchto místech jsou často způsobeny nedostatkem údržby. Případová studie tohoto článku pojednává o problematice ochrany a restaurování dědictví městské části Mšeno, kde klíčovou otázkou v ochraně dědictví jsou cenová dostupnost a komunikace hodnot.

Odkaz: ESRP

heritage protection versus individual interests in a post socialist country: the case of Mšeno Stáhnout