ORBIS FUTURI - Floriade expo 2022 Holandsko

Česká expozice ORBIS FUTURI na světové výstavě Floriade expo 2022 v Holandsku.

14. 4. 2022 - 9. 10. 2022 - HOLANDSKO - ALMERE 

Autorský tým návrhu :

Jitka Trevisan

Petr Mičola

Martina Oštádalová

Drahomíra Kolmanová

Václav Fiala

Odkaz na web floriade

Odkaz na web české expozice floriade

TISKOVÁ ZPRÁVA  - Česká krajinářská architektura na Floriade Expo 2022 , Miroslava Paclová

Floriade Expo 2022 je mezinárodní zahradnická výstava pořádaná v Holandsku jedenkrát za deset let. Letošní ročník přináší téma "Growing green cities" a budou se zde skloňovat pojmy „udržitelnost“, „životaschopnost“ a „nadějná budoucnost“. Světovou výstavu hostí od dubna do počátku října město Almere, nově vytvořená ostrovní část poblíž Amsterdamu. Česká republika se zúčastní této mezinárodní výstavy díky aktivitám skupiny krajinářských architektů, umělců a zahradníků soustředěných pod spolkem Cestami proměn.

„Světová zahradnická výstava se zabývá klíčovými otázkami další existence života na planetě. Má šedesátiletou tradici, koná se jednou za deset let a je beze sporu největší profesní událostí desetiletí. Česká republika například získala medaili od královny v roce 1972, úspěšně se účastnila v letech 2002 a 2012. Letos se bude naše expozice zabývat reakcí na klimatické změny, opět s filozofií J. A. Komenského, od jehož narození uplyne 430 let. Rozhodně nemůžeme chybět, tím spíše, že naše země bude ve 2. pololetí roku 2022 předsedat Evropské unii,“ vysvětluje důvody české účasti Drahomíra Kolmanová, koordinátorka české expozice.

Cílem realizační skupiny je připravit ve spolupráci s mnoha dalšími institucemi a osobnostmi důstojnou reprezentaci České republiky. „Naším záměrem je nejen prezentace zahradního umění, ale také jasného stanoviska oboru k současným trendům řešení palčivých otázek životního prostředí,“ dodává krajinářský architekt Petr Mičola z ateliéru Gerten.

Téma plánované české expozice vychází z poselství světově uznávaného velikána Jana Amose Komenského a jeho i v dnešní době aktuálního díla „Labyrint světa a ráj srdce“. Komenský je pohřben v nedalekém Naardenu, což dává tomuto spojení další dimenzi. „Navazujeme na celkovou filozofii nové čtvrti a výstavy, která mimo jiné akcentuje uvědomělejší životní styl a inteligentní zásobování energiemi,“ přibližuje principy připravované expozice krajinářská architektka Jitka Trevisan. „Proto bude expozice jen minimálně zasahovat do současného stavu, způsob instalace a péče o expozici reflektuje její filozofii. Tedy pokoru k místu, skromnost ve spotřebě zdrojů, návrat k přírodě blízkým návrhům i v městském prostředí,“ dodává Jitka Trevisan a připomíná tolik diskutovaný dokument „Green Deal“ neboli „Zelená dohoda“, který se dotkne nás všech, ale nikdo zatím neví, co bude znamenat.

Česká expozice znázorňuje rozkvetlou louku, jakýsi symbol návratu k druhové rozmanitosti, protknutou jednoduchou pěšinou. Na trase je pod stromy rozšířené místo, „srdce“, ve kterém má návštěvník možnost uvědomit si podstatu celé expozice. Tady je přímé napojení na Komenského dílo a kdo se zastaví, může vnímat jeho poselství. Akcentem je dřevěná socha Václava Fialy „Universum“, vesmír, jehož jsme součástí, a který nám dává možnost poznat význam a důležitost naší planety jako místa pro život člověka a všech ostatních. „Jednáme o reprezentativním zastoupením státu a finanční podpoře, oslovujeme sponzory, probíhá příprava sochy, pracujeme na webu, Facebooku a Instagramu, dokončujeme prováděcí dokumentaci expozice a domlouvají se praktické kroky k realizaci v Almere,“ dodává Drahomíra Kolmanová.