soutěž JEZERO MILADA

28/01/2020

Jitka Trevisan v porotě dvoufázové užší  krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže - JEZERO MILADA 

odkaz na stránky ČKA