účastníme se Landscape festivalu Žižkov 2020

20/6 - 30/9 2020

Záměrem Žižkovské třicítky je zprostředkovat informace známé, méně známé i kuriozní o 30 rostlinách běžně se vyskytujících kolem nás. Propojit fyzický prostor s existujícími webovými databázemi.

odkaz na web LF 2020

odkaz na Žižkovskou 30