Přirozeně? Přirozeně (fotoarchiv atelieru)

přednáška pro studenty Lednice 2007
Trvalkové dny Troja 2005

Městské průmyslové zóny včerejška  atraktivní sídelní zeleň zítřka (fotoarchiv atelieru)

Dny zahradní a krajinářské tvorby 2004, Luhačovice
Management sídelní zeleně / Přírodě blízké vegetační prvky