Zeleň (a veřejný prostor)  v sídle  (fotoarchiv atelieru)

přednáška pro studenty architektury
Praha 2009, 2011

Impuls = Park (fotoarchiv atelieru)

přednáška: krajinářská architektura a průmyslové dědictví Švýcarsko
5. mezinárodního bienále Industriální stopy, Praha 2009

František Thomayer píše ...  (fotoarchiv atelieru)

konference při příležitosti 70. výročí úmrtí Františka Thomayera
večerní čtení textů Františka Thomayera
Praha 2009

Re- writing landscapes (fotoarchiv atelieru)

simultánní překlad: Ing. Jitka Trevisan
Luhačovice 2008

Standardní postup úprav veřejných prostranství v Německu (fotoarchiv atelieru)

simultánní překlad: Ing. Jitka Trevisan
Luhačovice 2008

Zásady a možnosti použití trvalek ve veřejné zeleni (fotoarchiv atelieru)

seminář Trvalky ve veřejné zeleni a zahradnickém maloobchodu
Praha 2008

Člověk a prostor (fotoarchiv atelieru)

Dny zahradní a krajinářské tvorby
Prostor pro lidi
Luhačovice 2007

swiss made (fotoarchiv atelieru)

přednášky pro studenty zahradní a krajinářské architektury: Současná zahraniční tvorba
Praha 2007

Šance nebo slepá ulička? (fotoarchiv atelieru)

Přírodě blízké použití rostlin v urbanním situacích
přednáška pro studenty oboru zahradní a krajinářské architektury
Lednice 2007

Trendy dlouhověkých peren v nových kompozicích (fotoarchiv atelieru)

Vytrvalost peren v zahradní architektuře
seminář a dílna
Průhonice 2007