Kořenový prostor; Přesazování vzrostlých stromů

simultánní překlad: Jitka Trevisan
Národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom
Jihlava 2011

Města bez stromů?!
autor: Prof. Dr. Hartmut Balder
 
pořadatel: Sekce péče o dřeviny - ISA
konference Strom pro život - život pro strom X
 
simultánní překlad z němčiny dvou přednášek:
Kořenový prostor
Přesazování vzrostlých stromů

 Kořenový prostor; Přesazování vzrostlých stromů (fotoarchiv atelieru)
 Kořenový prostor; Přesazování vzrostlých stromů (fotoarchiv atelieru)
 Kořenový prostor; Přesazování vzrostlých stromů (fotoarchiv atelieru)
 Kořenový prostor; Přesazování vzrostlých stromů (fotoarchiv atelieru)