Diskusní blok Dny zahradní a krajinářské tvorby 2012

moderace diskuse
Luhačovice 2012

Dny zahradní a krajinářské tvorby 2012 "Zahradní a krajinářská tvorba v souladu s přírodou: inspirace, pokora, odpovědnost"
pořadatel: Hospodářská komora ČR
 
diskusní blok (moderovaná diskuse)
 
shrnutí diskuse:

 • Soulad s přírodou – těžko pochopitelný
 • Příroda = inspirace
 • Ztráta kontaktu s přírodou
 • Občan zatím není schopen sukcesy tolerovat
 • Naučit přístup / způsob práce (klást otázky)
 • Názory jsou podobné, ale komunikace špatná
 • Všichni jsme krajináři, všichni krajinu nějak vnímáme
 • Důvěryhodnost /důvěra v týmu – mezioborovost
 • Proces: soulad tvorby - soulad s přírodou - hledat hranice - hledat kompromisy
 • Chybí poznání přírody
 • Příroda versus člověk
 • Spolupráce + konzultace = kvalita projektu
 • Umět pozorovat: různé profese, různé pohledy
 • Umět komunikovat, umět hledat informace: propojení výzkum/praxe
 • Realizace poslední fáze!?
  • Realizace = dělat co se po nás chce
  • Jsme za to zodpovědní (správná dokumentace – správná realizace)
 • Dotace: termíny / kvalita práce
 • Připravenost na nechuť – lidé sukcesy nechtějí
 • ARCHITEKTURA = BOJ

 
http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/dny-zahradni-a-krajinarske-tvorby-2012-zahradni-a-krajinarska-tvorba-v-souladu-s-prirodou-inspirace-pokora-odpovednost-2.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image
Image
Image
Image