Trendy dlouhověkých peren v nových kompozicích

seminář a dílna Průhonice 2007

 
Vytrvalost peren v zahradní architektuře
Průhonice 2007
odborný garant: Český spolek perenářů
pořadatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 
"Jaký vliv mají trendy na náš obor ? Výzkum trendů se jen těžko zabývá tím, jsou-li trvalky všeobecným společenským trendem. Avšak výsledky těchto výzkumů mohou napovědět, co je či se právě stává trendem, módou, a z toho vyvodit závěry, jaký styl bude u zákázníků zítra upřednostňován a na tyto jejich (mnohdy podvědomé) potřeby či očekávání být připraven, at´již při volbě struktur nebo barev či výběru nových druhů rostlin do výroby. Jsou pereny/trvalky trendem? Dle mého názoru lze v posledních letech ve srovnání k minulému desetiletí v různých zemích na různých úrovních i druzích zakázek jasně trend používání trvalek pozorovat. Jakým směrem se tento trend vydá záleží tedy i na nás, cítíme-li se nějakým způsobem s trvalkami svázáni a budeme jejich použití aktivně podporovat, vznikne z něj třeba megatrend?" ...

Trendy dlouhověkých peren v nových kompozicích (fotoarchiv atelieru)