Vstoupit dvakrát do téže řeky?

článek pro WPS Prague 3/2015

Interwiew s Jitkou Trevisan, krajinářskou architektkou ve Švýcarsku 90. let a dnešní České Republice 
WPS Prague

Image